Cenik za nove odjemalce

GEN-I je edini dobavitelj električne energije in zemeljskega plina, ki se je konec preteklega leta zavezal, da cen za svoje gospodinjske odjemalce ne bo spreminjal do poletja 2022. Kljub energetski krizi držimo obljubo in prevzemamo skrb, da zanje ohranjamo nespremenjene cene. Verjamemo namreč, da moramo dobavitelji poskrbeti za svoje odjemalce na način, da krizo čim manj občutijo.  

V zadnjih dneh opazujemo ponovno izjemno višanje cen zemeljskega plina, ki je posledica trenutnega nestabilnega mednarodnega dogajanja. Posledično smo primorani uvesti cenik za nove odjemalce in tako prilagoditi cene zemeljskega plina razmeram na mednarodnih trgih. Kljub temu, da so cene za nove odjemalce višje, pa se bomo v GEN-I tudi v prihodnje trudili za ugodne cene energentov in zadovoljstvo naših strank.