Plin in elektrika na eni položnici.

Zamenjaj dobavitelja!

Prihrani dvojno, preklopi na GEN-I.

predvajaj

Brez vezave in skritih stroškov.

Zamenjaj dobavitelja!

“Kdor je pameten, bo že preklopil na GEN-I.”

predvajaj

Prihranki na položnicah za celo ogrevalno sezono.

Zamenjaj dobavitelja!

Ljubica, od zdaj naprej bo pri nama res vroče.

KOLIKO LAHKO PRIHRANIM?

KOLIKO LAHKO PRIHRANIM?

IZRAČUNAJ

Akcije

Akcija »Poceni plin – jesen 2016«

Zdaj je priložnost, da si zagotovite izjemno ugodno ceno zemeljskega plina kar do konca septembra 2017. Akciji »Poceni plin – jesen 2016« se lahko od 16. septembra do 15. decembra 2016 pridružite obstoječi in novi gospodinjski odjemalci Poceni plina, ki pravočasno oddate izpolnjeno in podpisano Izjavo o sodelovanju. Pogoj za sodelovanje v akciji je prejemanje računov v PDF obliki, s čimer boste prispevali k varovanju okolja in si poenostavili mesečno plačevanje računov. Pohitite in si zagotovite nizko ceno ogrevanja čim prej!

Plinomer mi mora zamenjati GEN-I

Ne drži: V kolikor zaznate kakršno koli napako ali okvaro na vašem plinomeru, nemudoma obvestite vašega operaterja distribucijskega sistema (ODS), ki je edini pristojen za posege na odjemnem mestu. Priporočamo vam, da mesečno spremljate delovanje vašega plinomera, saj reklamacij za nazaj pogosto ni mogoče uveljaviti.

Sm3

Količina dobavljenega zemeljskega plina se meri v standardnih kubičnih metrih (Sm3). 1 Sm3 zemeljskega plina je tista količina zemeljskega plina, ki se nahaja v volumnu 1 m3 pri absolutnem tlaku 1,01325 bar in pri temperaturi 15 °C.

POCENI
PLIN
POCENI
ELEKTRIKA
MOJ
GEN-I