GEN-I kviz v sodelovanju z oddajo Slovenija ima talent.

Sodeluj v kvizu

Prihranki na položnicah za celo ogrevalno sezono.

Zamenjaj dobavitelja!

Ljubica, od zdaj naprej bo pri nama res vroče.

Hitro in enostavno do cenejšega plina.

Zamenjaj dobavitelja!

Brez vezave in drobnega tiska.

Zamenjaj dobavitelja!

“Kdor je pameten, bo že preklopil na GEN-I.”

predvajaj

KOLIKO LAHKO PRIHRANIM?

KOLIKO LAHKO PRIHRANIM?

IZRAČUNAJ

Akcije

Akcija »Poceni plin – jesen 2016«

Zdaj je priložnost, da si zagotovite izjemno ugodno ceno zemeljskega plina kar do konca septembra 2017. Akciji »Poceni plin – jesen 2016« se lahko od 16. septembra do 15. decembra 2016 pridružite obstoječi in novi gospodinjski odjemalci Poceni plina, ki pravočasno oddate izpolnjeno in podpisano Izjavo o sodelovanju. Pogoj za sodelovanje v akciji je prejemanje računov v PDF obliki, s čimer boste prispevali k varovanju okolja in si poenostavili mesečno plačevanje računov. Pohitite in si zagotovite nizko ceno ogrevanja čim prej!

Plinomer mi mora zamenjati GEN-I

Ne drži: V kolikor zaznate kakršno koli napako ali okvaro na vašem plinomeru, nemudoma obvestite vašega operaterja distribucijskega sistema (ODS), ki je edini pristojen za posege na odjemnem mestu. Priporočamo vam, da mesečno spremljate delovanje vašega plinomera, saj reklamacij za nazaj pogosto ni mogoče uveljaviti.

Prispevek za SPTE in OVE

Je prispevek za spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom. Skladno z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l. RS, št. 36/2014) ga plačujejo končni odjemalci električne energije in končni odjemalci trdnih, tekočih, plinastih fosilnih goriv ali daljinske toplote za končno rabo.

POCENI
PLIN
POCENI
ELEKTRIKA
MOJ
GEN-I