Vse spremembe bomo za vas uredili brezplačno.

Želite spremeniti podatke o:

Spremembe lastnika in plačnika za vas pri operaterju distribucijskega sistema (ODS) uredimo brezplačno.

 

1. Sprememba lastnika in plačnika

Lastnik nepremičnine je vedno tudi lastnik merilnega mesta in običajno prejemnik ter plačnik računov za zemeljski plin.

1. 1 Če svojo nepremičnino prodajate oz. jo prepisujete na novega lastnika, pravočasno – še pred spremembo lastništva oziroma najkasneje v roku 8 dni – poskrbite za odpoved pogodbe. Kadar spremembo urejate znotraj družine (npr. oče prepisuje na sina), odpoved pogodbe ni potrebna.

Za ureditev spremembe nam pošljite izpolnjen in podpisan obrazec, ki ga najdete TUKAJ.

Ko se zamenja lastnik merilnega mesta ali plačnik na posameznem merilnem mestu, je obvezno, da operater distribucijskega sistema (ODS) to spremembo uradno zabeleži.

Sprememb ni mogoče izvajati za preteklo obdobje, zato predvideno spremembo najavite, še preden je zares izvedena!

1. 2 Če ste nov lastnik nepremičnine, vendar še vedno prejemate račune na ime bivšega lastnika (če ta spremembe ni uredil ali ste nepremičnino podedovali), bomo postopek spremembe lastništva za nove naročnike GEN-I uredili brezplačno.

Ob menjavi dobavitelja za GEN-I boste v primeru neurejene spremembe lastništva poleg pogodbe o dobavi zemeljskega plina po pošti na želeni naslov prejeli tudi vloge za ureditev spremembe.

Prejeto dokumentacijo preglejte, jo lastnoročno podpišite in vrnite na naš naslov. Po prejemu podpisanih dokumentov bo GEN-I v vašem imenu brezplačno uredil vse potrebno in sprožil postopek zamenjave lastnika merilnega mesta pri operaterju distribucijskega sistema. Tako bo hkrati z zamenjavo dobavitelja urejena tudi zakonsko obvezen vpis lastnika merilnega mesta.

 

2. Sprememba lastnika

Če želite, da GEN-I za vas uredi spremembo lastnika merilnega mesta (plačnik ostane enak) in ste že naš odjemalec, nas o tem samo obvestite. Preko javnih izpisov in zemljiške knjige bomo pridobili dokazilo o lastništvu ter spremembo zabeležili v naših evidencah in jo posredovali vašemu operaterju distribucijskega sistema, ki bo spremembo zabeležil v uradni evidenci merilnih mest. Če še niste naš odjemalec, vam bomo spremembo lastnika pomagali urediti ob postopku zamenjave dobavitelja.

 

3. Sprememba plačnika

Če nepremičnino oddajate v najem in želite, da račun plačujejo najemniki, oziroma kadar želite, da plačnik postane nekdo od družinskih članov, je smiselna ureditev spremembe plačnika, ki jo mora operater distribucijskega sistema (ODS) zabeležiti v uradnih evidencah.

Za ureditev te spremembe mora (novi) najemnik ali družinski član podpisati novo pogodbo o dobavi zemeljskega plina in vloge za spremembo.

Za ureditev spremembe nam pošljite izpolnjen in podpisan obrazec, ki ga najdete TUKAJ.

Pozor: Ne glede na to, kdo je plačnik, je za plačila vedno solidarno odgovoren lastnik merilnega mesta, torej lastnik nepremičnine.

 

4. Sprememba matičnih podatkov

Če ste spremenili katerega od matičnih podatkov (naziv podjetja, naslov sedeža), nas o tem obvestite in uredili bomo spremembo.

Če želite račun za elektriko prejemati na naslov, ki se razlikuje od naslova vašega sedeža podjetja, nam pošljite pisni zahtevek in vse nadaljnje račune vam bomo pošiljali na želeni naslov, medtem ko bo vsa ostala korespondenca poslana na naslov plačnika.