Plačujte vaše račune po dejanski porabi

Če še ne plačujete mesečnih položnic za zemeljski plin po dejanski porabi, ne odlašajte. Sprotno sporočanje porabe je namreč prek spletne aplikacije Moj GEN-I (ali po telefonu: 080 1558) enostavno in popolnoma brezplačno, prinaša pa vam tudi številne prednosti:

  • Mesečno odčitavanje plinomera in sporočanje porabe (bodisi ročno ali elektronsko) vam omogoča pregled nad porabo zemeljskega plina;
  • Izognili se boste letnim poračunom, ki lahko dosežejo tudi zneske nad 100 EUR in močno obremenijo mesečni proračun;
  • Če plinomer sproti spremljate, boste morebitno okvaro, ki lahko povzroči napačno merjenje porabe, hitro opazili in pravočasno zahtevali menjavo ali popravilo.

V skladu z novo metodologijo lahko od oktobra 2018 dalje stanje plinomera sporočate zadnjih 5 koledarskih dni v mesecu. Mi pa vam bomo že v nekaj dneh poslali račun z obračunano dejansko porabo. 

Več informacij o metodologiji je na voljo na www.plinovodi.si in na kontaktni telefonski številki vašega operaterja distribucijskega sistema, na voljo so vam tudi naši svetovalci na brezplačni telefonski številki 080 1558.

Oddajte števčno stanje >>>