Osebni pristop in napredni produkti

Cene električne energije in zemeljskega plina se oblikujejo na borzi. Trenutna cena energenta je odvisna od ponudbe in povpraševanja, cene CO2 kuponov, cene premoga, nafte in mnogih drugih dejavnikov, zato je za poslovne odjemalce ključno, da izkoristijo pravi trenutek na borzi, ko so cene nizke (za nakup) oz. visoke (za prodajo). S pravilnim trenutkom nakupa energentov so prihranki veliko večji, kot bi jih lahko dosegli s pogajanji s posameznimi dobavitelji.

GEN-I na energetskih borzah deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Naša prednost so večletne izkušnje, lastna orodja za analizo in predvidevanja ter skupina  izurjenih analitikov, ki neprestano spremljajo situacijo na trgu in napovedujejo trende gibanja cen. S temi informacijami pomagamo svojim poslovnim odjemalcem do pravilnih odločitev in posledično večjih prihrankov.

Prav vsak večji poslovni odjemalec GEN-I je deležen individualne obravnave, po meri izdelanih in prilagojenih produktov, strokovnega svetovanja ter rednega obveščanja o situaciji na trgih.