Obvestilo imetnikom bančnih računov pri Abanki

Kot ste bili najbrž že seznanjeni z obvestilom, ki ste ga v preteklih dneh prejeli od banke Nova KBM, sta se Abanka in Nova KBM združili. S priključitvijo Novi KBM je Abanka nehala poslovati, vsi transakcijski računi strank Abanke pa bodo preštevilčeni. Dobili bodo novo številko transakcijskega računa, odprtega pri Novi KBM. 

Vse odjemalce, ki imate za plačilo naših računov aktiviran trajnik pri Abanki in so se bremenitve prek njega redno izvrševale, obveščamo, da smo z banko že mi izmenjali vse podatke, potrebne za posodobitev vaših trajnikov. Vam ni potrebno storiti ničesar. Od 1. 1. 2021 se bodo bremenitve vršile neposredno z vašega novega bančnega računa pri Novi KBM.

V primeru, da imate aktiviran trajnik, vendar se bremenitve v zadnjih treh mesecih niso izvajale zaradi različnih razlogov (npr. nezadostna sredstva, blokiran račun ipd.), boste v podpis prejeli novo soglasje SEPA. Ostalim odjemalcem novih soglasij ni potrebno podpisovati.

vaš GEN-I