GEN-I tudi v 2020 krepi svoj tržni položaj

Pregled polletnih rezultatov našega poslovanja in usmerjenosti k strankam je pokazal, da smo v GEN-I dobro pripravljeni tudi na nepredvidene spremembe, kot je epidemija koronavirusa. V tem obdobju smo ohranili vodilni tržni položaj med slovenskimi dobavitelji električne energije, kjer suvereno držimo skoraj 25-odstotni delež. Z rastjo števila novih odjemalcev pa svoj položaj še dodatno krepimo.  

Naša uspešnost se kaže tudi pri trgovanju z energenti. Skupina GEN-I je do konca junija 2020 prodala za 65 TWh električne energije in plina, kar predstavlja skoraj 80 odstotkov celotne realizacije v letu 2019. Dosežene številke so rezultat trgovanja v več kot 20 državah in strateškega usmerjanja le-tega na zahodne trge. V tem obdobju smo dodatno povečali tudi aktivnosti na evropskem plinskem trgu.  

Učinki naše usmerjenosti v zeleno preobrazbo s pomočjo digitalizacije in inovacij so najbolj opazni v prodaji sončnih elektrarn za samooskrbo. Ta se je v prvi polovici letošnjega leta povečala za več kot 50 odstotkov glede na isto obdobje lani in s tem močno presegla postavljene cilje. Sončne elektrarne GEN-I Sonce so postavljene že v 90 odstotkih vseh slovenskih občin, z njimi pa se je od januarja 2017 do marca 2020 zmanjšala količina izpustov CO2 za več kot 6.700 ton.  

Z odgovornostjo najbolj zaupanja vrednega dobavitelja električne energije smo se v GEN-I prvi odzvali na epidemijo koronavirusa, v njenem času pa nemoteno snovali in razvijali ponudbo za naše obstoječe in nove stranke. Po besedah predsednika uprave GEN-I, dr. Roberta Goloba, so ključni gradniki naših uspehov pametno poslovanje, razvoj novih produktov, usmerjenost v odjemalce, zelene tehnologije prihodnosti in premišljena strategija. 

Še niste del naše uspešne zgodbe? Zamenjajte dobavitelja in se nam pridružite!