Splošni pogoji družbe GEN-I, d.o.o.

Pred podpisom pogodbe prosimo preberite Splošne pogoje družbe GEN-I, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8:

Splošni pogoji - veljajo od 1. 1. 2017, z vključenimi spremembami veljavnimi od 1. 5. 2022 (str. 5)