Arhiv splošnih pogojev

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8 - veljali do vključno 31. 12. 2016.

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za oskrbo odjemalcev z zemeljskim plinom, priključenih na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3  - veljavni do vključno 31. 5. 2014

Arhiv cenikov

Akcijski cenik "Poceni plin 2015"

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije "Poceni plin 2015", veljaven od 1. 10. 2015 do 30. 04. 2016:

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 10. 2015 do 30. 04. 2016 0,2870 0,3501

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 5. 2016 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

 

Redni cenik dobave zemeljskega plina za poslovne odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3 (vključuje odjemne skupine CDK1 - CDK8)  

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3
od 1. 4. 2014 do 31. 8. 2015 0,3490

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

* Cena iz tega rednega cenika velja do začetka veljave novega rednega cenika za poslovne odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3 in je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik dobave zemeljskega plina za poslovne odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3 (vključuje odjemne skupine CDK1 - CDK8)  

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3
od 1. 10. 2013 do 31. 3. 2014 0,3530

Cena zemeljskega plina v ceniku ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV), trošarine, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter drugih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. 

 

Redni cenik dobave zemeljskega plina za poslovne odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3 (vključuje odjemne skupine CDK1 - CDK8)  

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3
od 1. 6. 2013 do 30. 9. 2013 0,3150

Cena zemeljskega plina v ceniku ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV), trošarine, stroškov za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter drugih dajatev, določenih s strani države, ki se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.