Prihodnost je zelena, ustvarjajmo jo skupaj

Družba GEN-I se ne le pripravlja na spremembe, ki jih bo prinesla energetska revolucija, ampak želi tudi sama krojiti brezogljično prihodnost in čisto okolje za prihodnje generacije. S pametno energijo bomo povezali delovanje razpršenih obnovljivih energetskih virov, elektromobilnost, prilagodljivosti odjema na način, da bomo omogočili trajnostno, čisto in decentralizirano energijo za vsakogar.

V Sloveniji smo na tem področju vodilni igralec.

S projektom mikro sončnih elektrarn smo orali ledino. Do sedaj smo zgradili že več kot 700 domačih sončnih elektrarn, postavili prvo sončno elektrarno na večstanovanjski stavbi in že vstopili na hrvaški trg, kjer smo zgradili prvo sončno elektrarno na poslovnem objektu. Smo člani štiriletnega mednarodnega raziskovalnega projekta FutureFlow, ki išče nove rešitve za izravnavo elektroenergetskega sistema in upravljanje pretokov v evropskem omrežju. Sodelujemo pri razvoju tehnologij za prilagajanje odjema pri malih odjemalcih. Smo prva družba v Sloveniji, ki je izdala zeleno obveznico.

Naš skupni cilj je zelena transformacija.

S svojim znanjem in postavljeno infrastrukturo vam bomo zagotovili povečanje samooskrbe, učinkovitejšo rabo energije, pametno upravljanje energije in izničenje ogljičnega odtisa pri vaši porabi. To bo naš skupni prispevek v boju proti podnebnim spremembam.

Pod naše okrilje želimo združiti vse, ki so prepričani, da je v skrbi za prihodnost našega planeta čas za dejanja.

Spremljajte nas na novem portalu 24ur.com ZELENI GENIJ, kjer bomo soustvarjali zeleno prihodnost.

Ostala aktualna obvestila