Od 1. januarja 2012 dalje spremenjena cena omrežnine, obračunske moči in prispevka po 15. členu EZ

Če ste sporočili števčno stanje v času od 1. do 4. januarja, je na vašem računu za decembrsko obdobje upoštevan tudi del količin električne energije, porabljene v januarju 2012, za katere že veljajo spremembe cen omrežnine. Če stanje sporočate kasneje ali če prejemate račune po pavšalu, boste spremembe opazili na računu za januar, ki ga prejmete februarja.        

Kaj je drugače?  Kot veste, vam GEN-I kot zanesljiv dobavitelj zagotavlja nespremenjene cene električne energije do 30.6.2012. Poleg cene električne energije pa z računom plačate tudi omrežnino in ostale dajatve.  Na omrežnino GEN -I kot dobavitelj nima nobenega vpliva. Določajo jih pristojne državne inštitucije. Torej od 1. januarja 2012 so cene za gospodinjstva; za omrežnino: energija VT: 0,04243 €/kWh; MT: 0,03270 €/KWh; ET: 0,03918 €/kWh. Obračunska moč: 0,78152 €/kW. Prispevek za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije ( prispevek po 15. členu EZ ): 0,03308 €/KW. Spremembe veljajo za gospodinjske odjemalce električne energije pri vseh dobaviteljih.