Obvestilo o spremembi cene omrežnine

Od 1. 1. 2019 na določenih geografskih območjih veljajo spremenjene cene omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina. Višina omrežnine je določena z aktom geografskega pristojnega operaterja distribucijskega sistema. 

Več informacij vam je na voljo na spletni strani Agencije za energijo.