Novi datum oddaje stanja plinomera za ODS Istrabenz

Obveščamo vas, da ODS Istrabenz plini spreminja obdobje sprejemanja odčitkov plinomerov. Od 1. 1. 2017 dalje lahko stanje plinomera sporočate samo zadnje štiri koledarske dni v posameznem mesecu.