Nova obračunska enota za zemeljski plin kWh

V skladu z novo Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom se bo plin od 1. januarja 2017 dalje po novem obračunaval v energijskih enotah kWh ali MWh in ne več v Sm3 kot doslej, kar bo uporabniku omogočalo lažje primerjanje stroškov z drugimi energenti.

Ceno zemeljskega plina iz EUR/Sm3 bomo preračunali v EUR/kWh in objavili na naši spletni strani, kjer bomo objavili tudi spremembe Splošnih pogojev družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8.