Nova obračunska enota za zemeljski plin je kWh

V skladu z novo uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom se zemeljski plin po novem obračunava v energijski enoti in ne več v volumenski kot doslej, kar bo uporabniku omogočalo lažje primerjanje stroškov z drugimi energenti.

Da bi bil prehod na novo enoto za vas razumljivejši, bo na računu poleg nove energijske enote kWh navedena tudi količina v volumenski enoti. Preračun iz volumske enote v energijsko enoto se opravi po sledeči formuli: [količina v volumenski enoti] * [konstanta plinomera] * [pretvorbeni faktor med Sm3 in Nm3] * [kurilnost zemeljskega plina v kWh/Nm3] = [količina v kWh].