GEN-I s preglednim računom v družbi najboljših evropskih praks

V družbi GEN-I se zavedamo, kako pomembni so pregledni računi za električno energijo in plin za naše odjemalce.

Ponosni smo, da je to zavezo prepoznala tudi Evropska potrošniška organizacija BEUC. V raziskavi »Energy Billing: Landscape Report and Summary of Good Practice« (Obračun energije: poročilo po državah in povzetki dobrih praks) je račun za Poceni elektriko in Poceni plin med 300 računi iz 10 evropskih držav izbrala kot primer dobre prakse oblikovanja potrošnikom prijaznega računa in zgled za ostale igralce na trgu. Pri priporočilih je upoštevala osnovno nalogo računa in njegovo vsebino, razumljivost, poziv k plačilu, uporabnost, oblikovne rešitve in odzivnost kupcev po prejemu računa.

Račun GEN-I je izpostavila zaradi zgledno predstavljene informacije o datumu plačila. Gre namreč za informacijo, ki je za stranko eden najpomembnejših delov računa, zato mora na njem izstopati. K poročilu so priložili tudi fotografijo računa. Priznanje za GEN-I je toliko večje, saj so v BEUC kot primer dobre prakse navedli račune zgolj treh ostalih evropskih energetskih družb, in sicer račun angleškega podjetja SSE, račun francoskega podjetja ENGIE in račun avstrijskega podjetja EVN.

Poročilo BEUC je bilo minuli teden predstavljeno odboru za energijo v Evropskem parlamentu, ki se je zavzel za okrepitev pravice potrošnikov na energetskem trgu.

Po predlogu, ki ga je potrdil pristojni odbor, bodo morali biti računi prijaznejši do potrošnikov in bolj pregledni. Do leta 2022 bodo lahko potrošniki dobavitelja električne energije in plina zamenjali v 24 urah, na voljo pa bodo morali imeti enostavnejše primerjave vezanih paketov, ki vključujejo energijo. Potrošniki, ki imajo pametne števce, bodo lahko sproti spremljali porabo.

V naslednjih mesecih bo znano tudi, kdaj bodo nove pravice potrošnikov vključene v evropsko zakonodajo. Te bodo pozneje morali lokalni parlamenti vnesti v nacionalne energetske zakone.

 

Ostala aktualna obvestila