GEN-I je v skladu z Energetskim zakonom spremenil splošne pogoje

GEN-I je skladno z novim Energetskim zakonom (Uradni list RS št. 17 z dne 7. 3. 2014) dne 24. 3. 2014 sprejel nove Splošne pogoje za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3, ki bodo pričeli veljati s 1. 6. 2014 in bodo v celoti nadomestili doslej veljavne Splošne pogoje za oskrbo odjemalcev z zemeljskim plinom, priključenih na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3 z dne 31. 7. 2012.

Splošni pogoji se bodo uporabljali tako za pogodbe o oskrbi oz. dobavi zemeljskega plina, sklenjene pred datumom 1. 6. 2014, kot za pogodbe, sklenjene po tem datumu.

Vsi odjemalci zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3 boste nove Splošne pogoje prejeli tudi po pošti.