Arhiv splošnih pogojev

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3 - veljali do vključno 31. 12. 2016

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 sm3 - veljali do vključno 31. 7. 2016.

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 sm3 - veljali do vključno 31. 5. 2014.

Arhiv cenikov  

 

Akcijski cenik »Nizka cena za topel dom – Zima 2020«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Nizka cena za topel dom – Zima 2020«, veljaven 12 mesecev za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene 12 mesecev*
Cena brez DDV v €/kWh 0,01999
Cena z 22 % DDV v €/kWh 0,02439

* Veljavnost cen je 12 mesecev: a) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca oziroma na prvem izdanem računu za zemeljski plin, izdanem s strani prodajalca; b) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem izpolnili vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Navedene cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.  

 

Akcijski cenik »Poceni plin - pomlad 2020«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin - pomlad 2020«, veljaven 3 mesece za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene 3 mesece*
Cena brez DDV v €/kWh 0,01884
Cena z 22 % DDV v €/kWh 0,02298

* Veljavnost cen je 3 mesece: a) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca/uspešne potrditve spremembe lastnika in/ali plačnika na odjemnem mestu, oziroma od prvega izdanega računa za zemeljski plin, izdanega s strani prodajalca; b) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu v katerem obstoječi kupec izpolni vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Navedene cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Po izteku 3 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.   

 

Akcijski cenik »Decembrski Poceni plin«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Decembrski Poceni plin«, veljaven 12 mesecev za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene 12 mesecev*
Cena brez DDV v €/kWh 0,02299
Cena z 22 % DDV v €/kWh 0,02805

* Veljavnost cen je 12 mesecev: a) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca oziroma na prvem izdanem računu za zemeljski plin, izdanem s strani prodajalca; b) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem izpolnili vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Navedene cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.  

 

 

Akcijski cenik »Jesensko nizka cena zemeljskega plina 2019«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Jesensko nizka cena zemeljskega plina 2019«, veljaven 12 mesecev za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene 12 mesecev*
Cena brez DDV v €/kWh 0,02299
Cena z 22 % DDV v €/kWh 0,02805

* Veljavnost cen je 12 mesecev: a) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca oziroma na prvem izdanem računu za zemeljski plin, izdanem s strani prodajalca; b) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem izpolnili vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Navedene cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev. 

 

Akcijski cenik »Poceni plin - poletno nizka cena«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin - poletno nizka cena«, veljaven 12 mesecev za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene 12 mesecev*
Cena brez DDV v €/kWh 0,01995
Cena z 22 % DDV v €/kWh 0,02434

* Veljavnost cen je 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca oziroma na prvem izdanem računu za zemeljski plin, izdanem s strani prodajalca. 

Navedene cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

 

Akcijski cenik »Poceni plin - pomlad 2019«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin - pomlad 2019«, veljaven 12 mesecev za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene 12 mesecev*
Cena brez DDV v €/kWh 0,02299
Cena z 22 % DDV v €/kWh 0,02805

* Veljavnost cen je 12 mesecev: a) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca oziroma na prvem izdanem računu za zemeljski plin, izdanem s strani prodajalca; b) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem izpolnil vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Navedene cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

 

Akcijski cenik »Poceni plin - zima 2019«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin - zima 2019«, veljaven 12 mesecev za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene 12 mesecev*
Cena brez DDV v €/kWh 0,02399
Cena z 22 % DDV v €/kWh 0,02927

* Veljavnost cen je: a) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca oziroma na prvem izdanem računu za zemeljski plin, izdanem s strani prodajalca; b) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje do vključno 20. dne v mesecu: 12 mesecev šteto od prvega dne v mescu, ko je obstoječi kupec izpolnil vse pogoje za sodelovanje v akciji in c) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje od vključno 21. dne v mesecu do zaključka meseca: 12 mesecev šteto od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, ko je obstoječi kupec izpolnil vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Navedene cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina po vsakokratnem veljavnem rednem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

 

Akcijski cenik »Poceni plin - jesen 2018«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin - jesen 2018«, veljaven 12 mesecev za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
12 mesecev* 0,02339 0,02854

* Veljavnost cen je: a) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca oziroma na prvem izdanem računu za zemeljski plin, izdanem s strani prodajalca; b) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje do vključno 25. dne v mesecu: 12 mesecev šteto od prvega dne v mescu, ko je obstoječi kupec izpolnil vse pogoje za sodelovanje v akciji in c) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje od vključno 26. dne v mesecu do zaključka meseca: 12 mesecev šteto od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu, ko je obstoječi kupec izpolnil vse pogoje za sodelovanje v akciji.

Navedene cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

 

Akcijski cenik »Poceni plin – poletje 2018/3«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin – poletje 2018/3«, veljaven od vključno 1. 10. 2018 do vključno 30. 9. 2019 za obstoječe kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019 0,02339 0,02854

Cene v sklopu akcije "Poceni plin - Poletje 2018/3" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 10. 2019 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

 

Akcijski cenik »Poceni plin – poletje 2018/2«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin – poletje 2018/2«, veljaven od vključno 1. 9. 2018 do vključno 31. 8. 2019 za obstoječe kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 0,02339 0,02854

Cene v sklopu akcije "Poceni plin - Poletje 2018/2" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 9. 2019 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

 

Akcijski cenik »Poceni plin – poletje 2018/1«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin – poletje 2018/1«, veljaven od vključno 1. 8. 2018 do vključno 31. 7. 2019 za obstoječe kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
od 1. 8. 2018 do 31. 7. 2019 0,02339 0,02854

Cene v sklopu akcije "Poceni plin - Poletje 2018/1" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 8. 2019 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

 

Akcijski cenik »Poceni plin – poletje 2018«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin – poletje 2018«, veljaven od vključno 1. 7. 2018 do vključno 30. 6. 2019 za obstoječe kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 0,02339 0,02854

Cene v sklopu akcije "Poceni plin - Poletje 2018" veljajo za obstoječe gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 7. 2019 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

 

Akcijski cenik "Poceni plin za nove kupce/1"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni Plin za nove kupce/1", velja naslednji cenik:

"Poceni plin za nove kupce/1" Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
12 mesecev 0,02200 0,02684

Cene v sklopu akcije "Poceni Plin za nove kupce/1" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca.  Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Akcijski cenik "Poceni plin za nove kupce"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni Plin za nove kupce", velja naslednji cenik:

"Poceni plin za nove kupce" Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
12 mesecev 0,02200 0,02684

Cene v sklopu akcije "Poceni Plin za nove kupce" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca.  Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni Plin za nove kupce" si lahko preberete tukaj. 

 

Akcijski cenik "Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Poceni Plin in Poceni elektrika za nove kupce", veljata naslednja cenika:

Akcijski cenik za električno energijo: 

"Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,05555 0,02899 0,04981
cena z 22 % DDV 0,06777 0,03537 0,06077

 Akcijski cenik za zemeljski plin: 

"Poceni plin in Poceni elektrika za nove kupce" Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
12 mesecev 0,02200 0,02684

Cene v sklopu akcije "Poceni Plin in Poceni elektrika za nove kupce" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev: a) pri električni energiji šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja v korist prodajalca; b) pri zemeljskem plinu šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca.  Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina in električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Poceni Plin in Poceni elektrika za nove kupce" si lahko preberete tukaj. 

Akcijski cenik »Predpraznični Poceni plin«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Predpraznični Poceni plin«, veljaven 12 mesecev za nove in obstoječe gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
12 mesecev* 0,01585 0,01934

* Veljavnost cen je: a) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca oziroma na prvem izdanem računu za zemeljski plin, izdanem s strani prodajalca; b) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: 12 mesecev šteto od 1. 1. 2018 dalje.

Navedene cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev. 

Akcijski cenik "Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce"

Za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji "Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce", veljata naslednja cenika:

Akcijski cenik za električno energijo: 

"Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce" VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
cena brez DDV 0,04599 0,02849 0,03949
cena z 22 % DDV 0,05611 0,03476 0,04818

 Akcijski cenik za zemeljski plin: 

"Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce" Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
12 mesecev 0,01585 0,01934

Cene v sklopu akcije "Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce" veljajo za nove gospodinjske odjemalce. Cene ne vključujejo dajatev za uporabo omrežij ter drugih prispevkov, ki jih določa država in na katere posamezni dobavitelj nima vpliva.

Veljavnost cen je 12 mesecev: a) pri električni energiji šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja v korist prodajalca; b) pri zemeljskem plinu šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca.  Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina in električne energije po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Vsebino in pogoje za sodelovanje v akciji "Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina in električne energije za nove kupce" si lahko preberete tukaj. 

Akcijski cenik »Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina za nove kupce«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina za nove kupce«, veljaven 12 mesecev za nove gospodinjske odjemalce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
12 mesecev* 0,01585 0,01934

* Veljavnost cen je 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca. 

Navedene cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Akcijski cenik »Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina 2017/2«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina 2017/2«, veljaven 12 mesecev za nove in obstoječe kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
12 mesecev* 0,01585 0,01934

* Veljavnost cen je: a) kadar gre za nove kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: 12 mesecev šteto od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist prodajalca oziroma na prvem izdanem računu za zemeljski plin, izdanem s strani prodajalca; b) kadar gre za obstoječe kupce, ki izpolnjujejo vse pogoje za sodelovanje: 12 mesecev šteto od 1. 9. 2017 dalje.

Navedene cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem v odjemnih skupinah od vključno CDK1 do vključno CDK8

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh
od 1. 10. 2016 do vključno 30. 9. 2018 z vključenim popustom za vse
0,02413 0,02944

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Redni cenik za dobave v obdobju od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2018 vključuje popust za vse gospodinjske odjemalce s cenami iz tega Rednega cenika. 

Zadnja sprememba tega cenika je bila izvedena 1. 4. 2018 in se nanaša na podaljšanje popusta do 30. 9. 2018.

Akcijski cenik »Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina 2017/1«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina 2017/1«, veljaven 12 mesecev za nove in obstoječe kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
12 mesecev* 0,01466 0,01789 0,1579 0,1926

»Cene zemeljskega plina so iz €/Sm3 v €/kWh pretvorjene s kalorično vrednostjo 10,769 kWh/Sm3, ki je določena z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, izdanim s strani Agencije za energijo.«

* Veljavnost cen je 12 mesecev šteto a.) od 1. 7. 2017 dalje tistim obstoječim kupcem, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje od vključno 18. 7. 2017 do vključno 25. 7. 2017; b.) od 1. 8. 2017 dalje tistim obstoječim kupcem, ki izpolnijo vse pogoje za sodelovanje od vključno 26. 7. 2017 do zaključka akcije; c) od dne uspešne zamenjave dobavitelja pri ODS v korist GEN-I za nove kupce.

Navedene cene veljajo samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključujejo omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Po izteku 12 mesečnega obdobja, bodo kupcem obračunane cene zemeljskega plina po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Akcijski cenik »Poceni plin – poletje 2017/1«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin – poletje 2017/1«, veljaven od vključno 1. 7. 2017 do vključno 30. 6. 2018 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018 0,02199 0,02683 0,2368 0,2889

»Cene zemeljskega plina so iz €/Sm3 v €/kWh pretvorjene s kalorično vrednostjo 10,769 kWh/Sm3, ki je določena z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, izdanim s strani Agencije za energijo.«

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 7. 2018 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Akcijski cenik »Poceni plin – pomlad 2017/3«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin – pomlad 2017/3«, veljaven od vključno 1. 5. 2017 do vključno 30. 6. 2018 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 5. 2017 do 30. 6. 2018 0,02221 0,02710 0,2392 0,2918

»Cene zemeljskega plina so iz €/Sm3 v €/kWh pretvorjene s kalorično vrednostjo 10,769 kWh/Sm3, ki je določena z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, izdanim s strani Agencije za energijo.«

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 7. 2018 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Akcijski cenik »Poceni plin – pomlad 2017/2«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin – pomlad 2017/2«, veljaven od vključno 1. 4. 2017 do vključno 31. 3. 2018 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 0,02229 0,02719 0,2400 0,2928

»Cene zemeljskega plina so iz €/Sm3 v €/kWh pretvorjene s kalorično vrednostjo 10,769 kWh/Sm3, ki je določena z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, izdanim s strani Agencije za energijo.«

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 4. 2018 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Akcijski cenik »Velikonočni poceni plin 2017«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Velikonočni poceni plin 2017«, veljaven od vključno 1. 4. 2017 do vključno 31. 3. 2018 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 0,02243 0,02736 0,2415 0,2946

»Cene zemeljskega plina so iz €/Sm3 v €/kWh pretvorjene s kalorično vrednostjo 10,769 kWh/Sm3, ki je določena z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, izdanim s strani Agencije za energijo.«

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 4. 2018 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Akcijski cenik »Poceni plin – pomlad 2017/1«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin – pomlad 2017/1«, veljaven od vključno 1. 3. 2017 do vključno 31. 3. 2018 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2018 0,02243 0,02736 0,2415 0,2946

»Cene zemeljskega plina so iz €/Sm3 v €/kWh pretvorjene s kalorično vrednostjo 10,769 kWh/Sm3, ki je določena z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, izdanim s strani Agencije za energijo.«

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 4. 2018 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Akcijski cenik »Poceni plin – zima 2017/1«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin – zima 2017/1«, veljaven od vključno 1. 1. 2017 do vključno 31. 12. 2017 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 0,02219 0,02707 0,2390 0,2916

»Cene zemeljskega plina so iz €/Sm3 v €/kWh pretvorjene s kalorično vrednostjo 10,769 kWh/Sm3, ki je določena z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, izdanim s strani Agencije za energijo.«

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 1. 2018 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Akcijski cenik »Poceni plin – jesen 2016/2«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin – jesen 2016/2«, veljaven od 3. 11. 2016 do vključno 31. 10. 2017 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 3. 11. 2016 do 31. 10. 2017 0,02266 0,02765 0,2440 0,2977

»Cene zemeljskega plina so iz €/Sm3 v €/kWh pretvorjene s kalorično vrednostjo 10,769 kWh/Sm3, ki je določena z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, izdanim s strani Agencije za energijo.«

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 11. 2017 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

 

Akcijski cenik »Poceni plin – jesen 2016«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin – jesen 2016«, veljaven od 1. 9. 2016 do vključno 30. 9. 2017 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/kWh Cena z 22 % DDV v €/kWh Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2017 0,02345 0,02861 0,2525 0,3081

»Cene zemeljskega plina so iz €/Sm3 v €/kWh pretvorjene s kalorično vrednostjo 10,769 kWh/Sm3, ki je določena z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, izdanim s strani Agencije za energijo.«

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 10. 2017 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Akcijski cenik »Poceni plin – poletje 2016«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin – poletje 2016«, veljaven od 1. 4. 2016 do vključno 31. 12. 2016 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 0,2599 0,3171

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 1. 2017 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

 

Akcijski cenik »Poceni plin – pomlad 2016«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin – pomlad 2016«, veljaven od 1. 2. 2016 do vključno 31. 12. 2016 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016 0,2740 0,3343

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 1. 2017 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

 

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem z letno porabo do 70.000 Sm3 (vključuje odjemne skupine CDK1 - CDK8)

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 6. 2016 do vključno 30. 9. 2016 0,2699 0,3293

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

 

Akcijski cenik "Genialno poceni plin"

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije "Genialno poceni plin", veljaven od 1. 12. 2015 do 30. 9. 2016 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 12. 2015 do 30. 9. 2016 0,2789 0,3402

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 10. 2016 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

  

Akcijski cenik "Najcenejši plin 2015"

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije "Najcenejši plin 2015", veljaven od 1. 9. 2015 do 30. 04. 2016 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 0,2870 0,3501
od 1. 11. 2015 do 30. 04. 2016 0,2849 0,3476

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 5. 2016 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Cena zemeljskega plina v sklopu akcije »Najcenejši plin 2015« je na dan 1. 9. 2015 najnižja cena za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem med vsemi dobavitelji, ki dobavljajo zemeljski plin gospodinjskim odjemalcem na območju Slovenije in se nahajajo na seznamu dobaviteljev Agencije RS za energijo. Vir: www.agen-rs.si in spletne strani dobaviteljev.

 

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem z letno porabo do 70.000 Sm3 (vključuje odjemne skupine CDK1 - CDK8)

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 02. 2016 do 31. 05. 2016* 0,2899 0,3537

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

* Cena velja do začetka veljave novega rednega cenika za gospodinjske odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3 in je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem z letno porabo do 70.000 Sm3 (vključuje odjemne skupine CDK1 - CDK8)

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 10. 2015 do 31. 1. 2016* 0,2940 0,3587

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

* Cena velja do začetka veljave novega rednega cenika za gospodinjske odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3 in je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem z letno porabo do 70.000 Sm3 (vključuje odjemne skupine CDK1 - CDK8)

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015* 0,3150 0,3843

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

* Cena velja do začetka veljave novega rednega cenika za gospodinjske odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3 in je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

  

Akcijski cenik "Poceni ogrevanje 2015"

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije "Poceni ogrevanje 2015", veljaven od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 0,3150 0,3843

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 1. 2016 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

 

Akcijski cenik "Zemeljski plin za zvestobo 2015"

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije "Zemeljski plin za zvestobo 2015", veljaven od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2015 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2015 0,2979 0,3634

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

 

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem z letno porabo do 70.000 Sm3 (vključuje odjemne skupine CDK1 - CDK8)  

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 12. 2014 do 31. 5. 2015* 0,3245 0,3959

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

* Cena velja do začetka veljave novega rednega cenika za gospodinjske odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3 in je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik dobave zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3 (vključuje odjemne skupine CDK1 - CDK8)  

Cena za dobavo zemeljskega plina od 1. 1. 2014 do vključno 30. 11. 2014

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2014 0,3490 0,4258

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Cena iz tega cenika je enaka za celotno področje Republike Slovenije. 

 

Akcijski cenik »Brez podražitev do konca leta 2014«

Obdobje veljavnosti cene Trenutna cena brez DDV v €/Sm3 Trenutna cena z 22 % DDV v €/Sm3 Navzgor zamejena cena brez DDV v €/Sm3 Navzgor zamejena cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 1. 2014 dalje 0,3490 0,4258 0,3530 0,4307

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.

* Cene iz tega cenika veljajo do začetka veljave novega rednega cenika za gospodinjske odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3 in so enake za celotno področje Republike Slovenije.

** Navzgor zamejena cena iz tega cenika velja za nove gospodinjske odjemalce zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3, ki so  oddali povpraševanje za sklenitev pogodbe o dobavi zemeljskega plina do 31.12.2013 in so s podpisom Izjave o sodelovanju v akciji "Brez podražitev do konca leta 2014" veljavno pristopili k tej akciji. Navzgor zamejena cena avtomatično velja tudi za vse obstoječe gospodinjske odjemalce zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3, ki so že veljavno pristopili k "Akciji Poceni ogrevanje 2012". Navzgor zamejena cena je enaka za celotno področje Republike Slovenije

 

Akcijski cenik »Novi najceneje - zima 2013«  

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 12. 2013 do 30. 04. 2014 0,3150 0,3843

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.

 

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina od 1. 10. 2013 do vključno 31. 12. 2013  

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 0,3299 0,4025

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Cena iz tega cenika je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina od 1. 7. 2013 do vključno 30. 09. 2013  

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 7. 2013 do 30. 09. 2013 0,3150 0,3843

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Cena iz tega cenika je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina od 1. 6. 2013 do vključno 30. 06. 2013  

Obdobje veljavnosti cene Cena brez DDV v €/Sm3 Cena z 20 % DDV v €/Sm3
od 1. 6. 2013 do 30. 06. 2013 0,3150 0,3780

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Cena iz tega cenika je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina od 1. 5. 2013 do vključno 31. 05. 2013  

Obdobje veljavnosti cene Navzgor zamejena cena brez DDV v €/Sm3 Navzgor zamejena cena z DDV v €/Sm3
od 1. 5. 2013 do 31. 05. 2013 0,3555 0,4266

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Cena iz tega cenika je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina od 1. 1. 2013 do vključno 30. 04. 2013  

Obdobje veljavnosti cene Navzgor zamejena cena brez DDV v €/Sm3 Navzgor zamejena cena z DDV v €/Sm3
od 1. 1. 2013 do 30. 04. 2013 0,3950 0,4740

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Cena iz tega cenika je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina od 1. 11. 2012 do vključno 31. 12. 2012  

Obdobje veljavnosti cene Navzgor zamejena cena brez DDV v €/Sm3 Navzgor zamejena cena z DDV v €/Sm3
od 1. 11. 2012 do 31. 12. 2012 0,3499 0,4199

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Cena iz tega cenika je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina od 1. 10. 2012 do vključno 31. 10. 2012  

Obdobje veljavnosti cene Navzgor zamejena cena brez DDV v €/Sm3 Navzgor zamejena cena z DDV v €/Sm3
od 1. 10. 2012 do 31. 10. 2012 0,3599 0,4319

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Cena iz tega cenika je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina od 13. 09. 2012 do vključno 30. 09. 2012  

Obdobje veljavnosti cene Navzgor zamejena cena brez DDV v €/Sm3 Navzgor zamejena cena z DDV v €/Sm3
od 13. 09. 2012 do 30. 09. 2012 0,3999 0,4799

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Cena iz tega cenika je enaka za celotno področje Republike Slovenije.