Imate vprašanje? Poiščite odgovor.

Poiščite odgovore znotraj naslednjih tem.

Menjava dobavitelja

Pogoji, postopek in stroški menjave dobavitelja zemeljskega plina.

Cene in tarife

Cene zemeljskega plina, prispevki in trošarine na zemeljski plin.

Račun za zemeljski plin

Zneski, postavke in spremembe podatkov na računu, izstavljanje in plačevanje računov.

Števec in merilno mesto

Način in pogostost odčitavanja števca, sporočanje števčnega stanja, menjave in napake na števcu.

Napake in težave

Napake in težave na omrežju, napake na računu, težave s plačevanjem računa in odčitavanjem porabe.

O portalu Moj GEN-I

Več informacij o uporabi brezplačnega portala Moj GEN-I.

E-mobilnost

Odgovori na pogosta vprašanja o storitvi E-mobilnost.