Napake in težave pri napeljavi odpravlja vaš operater distribucijskega sistema

Za odpravo napak na plinski napeljavi do plinomera ter za fizične posege v plinsko omrežje je odgovoren pristojni operater distribucijskega sistema. GEN-I vam lahko kot dobavitelj zemeljskega plina pri reševanju tovrstnih težav pomaga tako, da obvesti pristojnega operaterja distribucijskega sistema.

Priporočamo vam, da v primeru kakršnih koli zaznanih napak na plinskem omrežju nemudoma pokličete dežurno službo pristojnega operaterja distribucijskega sistema.

Številke dežurnih centrov operaterjev distribucijskega sistema:

Operater distribucijskega sistema Telefonska številka
Adriaplin d.o.o. 080 12 17
Domplan d.d.  04 20 68 800
Energetika Celje d.o.o. 041 633 453
Energetika Ljubljana d.o.o. 080 28 82
Javno podjetje plinovod Sevnica 07 81 60 580
Istrabenz plini d.o.o. 080 12 28
JEKO d.o.o. 041 630 224
Komunala Slovenj Gradec d.o.o.  051 605 111
Komunalno podjetje Velenje d.o.o. 03 89 61 256
JP KPV d.o.o. 041 364 681
Mestni plinovodi d.o.o. 05 639 21 10
Petrol d.d., Ljubljana 040 679 344
Petrol Energetika d.o.o. 041 283 994
Plinarna Maribor d.o.o. 02 228 43 00
Enos d.d. 041 694 916

Akcija "Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina za nove kupce"

V mesecu novembru vas ponovno razveseljujemo z akcijo "Naša najugodnejša ponudba zemeljskega plina za nove kupce", s katero si lahko novi gospodinjski odjemalec, ki mu na dan začetka akcije GEN-I še ni dobavljal zemeljskega plina zagotovi občutne prihranke na računih kar za celo leto. Našo najugodnejšo ceno plina si lahko zagotovite takoj, brez vezave in skritih stroškov.