Napake in težave pri napeljavi odpravlja vaš operater distribucijskega sistema

Za odpravo napak na plinski napeljavi do plinomera ter za fizične posege v plinsko omrežje je odgovoren pristojni operater distribucijskega sistema. GEN-I vam lahko kot dobavitelj zemeljskega plina pri reševanju tovrstnih težav pomaga tako, da obvesti pristojnega operaterja distribucijskega sistema.

Priporočamo vam, da v primeru kakršnih koli zaznanih napak na plinskem omrežju nemudoma pokličete dežurno službo pristojnega operaterja distribucijskega sistema.

Številke dežurnih centrov operaterjev distribucijskega sistema:

Operater distribucijskega sistema Telefonska številka
Adriaplin d.o.o. 080 12 17
Domplan d.d.  04 20 68 800
Energetika Celje d.o.o. 041 633 453
Energetika Ljubljana d.o.o. 01 58 89 446
Javno podjetje plinovod Sevnica 07 81 60 580
Istrabenz plini d.o.o. 080 12 28
JEKO d.o.o. 031 778 145
Komunala Slovenj Gradec d.o.o.  051 605 111
Komunalno podjetje Velenje d.o.o. 03 89 61 256
JP KPV d.o.o. 041 364 681
Petrol d.d., Ljubljana 040 679 344
Plinarna Maribor d.o.o. 02 228 43 00
Enos d.d. 041 694 916

Akcija "Prvi mesec brezplačnega plina za nove 2018"

V obdobju od 5. junija 2018 do 7. septembra 2018 poteka akcija »Prvi mesec brezplačnega plina za nove 2018«, s katero si poleg ugodnih cen zagotovite tudi brezplačen zemeljski plin v prvem mesecu dobave. V akciji lahko sodelujete vsi novi gospodinjski odjemalci z letno porabo do 70.000 Sm3, ki do roka oddate zahtevek za zamenjavo dobavitelja.