3 koraki do menjave ponudnika

Izpolnite Spletni obrazec za menjavo dobavitelja. Vse, kar potrebujete ob postopku zamenjave dobavitelja, so vaši osebni podatki in podatki o vašem merilnem mestu - nepremičnini, kjer želite Poceni plin. Priporočamo vam, da imate pri sebi zadnji račun za zemeljski plin, kjer najdete vse podatke. Vse potrebno lahko uredite tudi po telefonu, kjer so vam na brezplačni številki 080 1558 od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro na voljo naši prijazni svetovalci, ki bodo namesto vas izpolnili obrazec. 

Ob spremembi dobavitelja bomo za vse poskrbeli mi.

 

2 dni do podpisa pogodbe

Na osnovi posredovanih podatkov boste predvidoma v dveh dneh v podpis prejeli dva izvoda pogodbe ter soglasja, potrebna za ureditev spremembe. Poslane dokumente pozorno preberite, podpišite in vložite v priloženo kuverto z že plačano poštnino. Pošiljko le še oddajte na pošto in počakajte, da uredimo vse potrebno za vaš cenejši zemeljski plin.

 

1 mesec do nižjega računa

Po prejemu podpisane dokumentacije bomo pričeli s postopkom zamenjave dobavitelja zemeljskega plina pri vašem operaterju distribucijskega sistema (ODS). O uspešno izvedeni zamenjavi dobavitelja vas bomo obvestili z dopisom, kateremu bo priložen tudi vaš izvod pogodbe.

Odvisno od dneva oddane pogodbe boste najverjetneje že prihodnji mesec za porabljen zemeljski plin plačevali manj.

Akcija "Poceni plin za nove kupce/1"

Vsi novi gospodinjski odjemalci, ki do vključno 30. septembra 2018 izberete za svojega novega dobavitelja GEN-I, si lahko z akcijo "Poceni plin za nove kupce/1" zagotovite občutne prihranke kar za celo leto. Najugodnejšo ceno plina si lahko zagotovite takoj, brez vezave in skritih stroškov.