Arhiv splošnih pogojev

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3 - veljali do vključno 31. 12. 2016

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 sm3 - veljali do vključno 31. 7. 2016.

Splošni pogoji družbe GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. za dobavo zemeljskega plina odjemalcem, priključenim na distribucijsko omrežje zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 sm3 - veljali do vključno 31. 5. 2014.

Arhiv cenikov

Akcijski cenik »Poceni plin – poletje 2016«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin – poletje 2016«, veljaven od 1. 4. 2016 do vključno 31. 12. 2016 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 4. 2016 do 31. 12. 2016 0,2599 0,3171

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 1. 2017 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

 

Akcijski cenik »Poceni plin – pomlad 2016«

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije »Poceni plin – pomlad 2016«, veljaven od 1. 2. 2016 do vključno 31. 12. 2016 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016 0,2740 0,3343

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 1. 2017 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

 

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem z letno porabo do 70.000 Sm3 (vključuje odjemne skupine CDK1 - CDK8)

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 6. 2016 do vključno 30. 9. 2016 0,2699 0,3293

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

 

Akcijski cenik "Genialno poceni plin"

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije "Genialno poceni plin", veljaven od 1. 12. 2015 do 30. 9. 2016 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 12. 2015 do 30. 9. 2016 0,2789 0,3402

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 10. 2016 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

  

Akcijski cenik "Najcenejši plin 2015"

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije "Najcenejši plin 2015", veljaven od 1. 9. 2015 do 30. 04. 2016 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 9. 2015 do 31. 10. 2015 0,2870 0,3501
od 1. 11. 2015 do 30. 04. 2016 0,2849 0,3476

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 5. 2016 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

Cena zemeljskega plina v sklopu akcije »Najcenejši plin 2015« je na dan 1. 9. 2015 najnižja cena za dobavo zemeljskega plina gospodinjskim odjemalcem med vsemi dobavitelji, ki dobavljajo zemeljski plin gospodinjskim odjemalcem na območju Slovenije in se nahajajo na seznamu dobaviteljev Agencije RS za energijo. Vir: www.agen-rs.si in spletne strani dobaviteljev.

 

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem z letno porabo do 70.000 Sm3 (vključuje odjemne skupine CDK1 - CDK8)

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 02. 2016 do 31. 05. 2016* 0,2899 0,3537

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

* Cena velja do začetka veljave novega rednega cenika za gospodinjske odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3 in je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem z letno porabo do 70.000 Sm3 (vključuje odjemne skupine CDK1 - CDK8)

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 10. 2015 do 31. 1. 2016* 0,2940 0,3587

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

* Cena velja do začetka veljave novega rednega cenika za gospodinjske odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3 in je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem z letno porabo do 70.000 Sm3 (vključuje odjemne skupine CDK1 - CDK8)

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015* 0,3150 0,3843

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

* Cena velja do začetka veljave novega rednega cenika za gospodinjske odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3 in je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

  

Akcijski cenik "Poceni ogrevanje 2015"

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije "Poceni ogrevanje 2015", veljaven od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 0,3150 0,3843

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

Za zemeljski plin, dobavljen od vključno 1. 1. 2016 dalje, bo prodajalec obračunal kupcu zemeljski plin po vsakokratnem veljavnem ceniku v skladu z veljavnimi določili Splošnih pogojev.

 

Akcijski cenik "Zemeljski plin za zvestobo 2015"

Cenik zemeljskega plina v sklopu akcije "Zemeljski plin za zvestobo 2015", veljaven od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2015 za kupce, ki so veljavno pristopili k akciji:

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2015 0,2979 0,3634

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

 

Redni cenik zemeljskega plina za dobavo gospodinjskim odjemalcem z letno porabo do 70.000 Sm3 (vključuje odjemne skupine CDK1 - CDK8)  

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 12. 2014 do 31. 5. 2015* 0,3245 0,3959

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk predpisanih s strani države.

* Cena velja do začetka veljave novega rednega cenika za gospodinjske odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3 in je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik dobave zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3 (vključuje odjemne skupine CDK1 - CDK8)  

Cena za dobavo zemeljskega plina od 1. 1. 2014 do vključno 30. 11. 2014

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 1. 2014 do 30. 11. 2014 0,3490 0,4258

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Cena iz tega cenika je enaka za celotno področje Republike Slovenije. 

 

Akcijski cenik »Brez podražitev do konca leta 2014«

Obdobje veljavnosti ceneTrenutna cena brez DDV v €/Sm3Trenutna cena z 22 % DDV v €/Sm3Navzgor zamejena cena brez DDV v €/Sm3Navzgor zamejena cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 1. 2014 dalje 0,3490 0,4258 0,3530 0,4307

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.

* Cene iz tega cenika veljajo do začetka veljave novega rednega cenika za gospodinjske odjemalce z letno porabo do 70.000 Sm3 in so enake za celotno področje Republike Slovenije.

** Navzgor zamejena cena iz tega cenika velja za nove gospodinjske odjemalce zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3, ki so  oddali povpraševanje za sklenitev pogodbe o dobavi zemeljskega plina do 31.12.2013 in so s podpisom Izjave o sodelovanju v akciji "Brez podražitev do konca leta 2014" veljavno pristopili k tej akciji. Navzgor zamejena cena avtomatično velja tudi za vse obstoječe gospodinjske odjemalce zemeljskega plina z letno porabo do 70.000 Sm3, ki so že veljavno pristopili k "Akciji Poceni ogrevanje 2012". Navzgor zamejena cena je enaka za celotno področje Republike Slovenije

 

Akcijski cenik »Novi najceneje - zima 2013«  

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 12. 2013 do 30. 04. 2014 0,3150 0,3843

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.

 

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina od 1. 10. 2013 do vključno 31. 12. 2013  

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 0,3299 0,4025

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Cena iz tega cenika je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina od 1. 7. 2013 do vključno 30. 09. 2013  

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3Cena z 22 % DDV v €/Sm3
od 1. 7. 2013 do 30. 09. 2013 0,3150 0,3843

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Cena iz tega cenika je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina od 1. 6. 2013 do vključno 30. 06. 2013  

Obdobje veljavnosti ceneCena brez DDV v €/Sm3Cena z 20 % DDV v €/Sm3
od 1. 6. 2013 do 30. 06. 2013 0,3150 0,3780

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Cena iz tega cenika je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina od 1. 5. 2013 do vključno 31. 05. 2013  

Obdobje veljavnosti ceneNavzgor zamejena cena brez DDV v €/Sm3Navzgor zamejena cena z DDV v €/Sm3
od 1. 5. 2013 do 31. 05. 2013 0,3555 0,4266

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Cena iz tega cenika je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina od 1. 1. 2013 do vključno 30. 04. 2013  

Obdobje veljavnosti ceneNavzgor zamejena cena brez DDV v €/Sm3Navzgor zamejena cena z DDV v €/Sm3
od 1. 1. 2013 do 30. 04. 2013 0,3950 0,4740

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Cena iz tega cenika je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina od 1. 11. 2012 do vključno 31. 12. 2012  

Obdobje veljavnosti ceneNavzgor zamejena cena brez DDV v €/Sm3Navzgor zamejena cena z DDV v €/Sm3
od 1. 11. 2012 do 31. 12. 2012 0,3499 0,4199

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Cena iz tega cenika je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina od 1. 10. 2012 do vključno 31. 10. 2012  

Obdobje veljavnosti ceneNavzgor zamejena cena brez DDV v €/Sm3Navzgor zamejena cena z DDV v €/Sm3
od 1. 10. 2012 do 31. 10. 2012 0,3599 0,4319

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Cena iz tega cenika je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Redni cenik za dobavo zemeljskega plina od 13. 09. 2012 do vključno 30. 09. 2012  

Obdobje veljavnosti ceneNavzgor zamejena cena brez DDV v €/Sm3Navzgor zamejena cena z DDV v €/Sm3
od 13. 09. 2012 do 30. 09. 2012 0,3999 0,4799

Navedena cena velja samo za dobavo zemeljskega plina in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države. Cena iz tega cenika je enaka za celotno področje Republike Slovenije.

 

Akcija »Poceni plin – pomlad 2017/1«

Zdaj je priložnost, da si zagotovite izjemno ugodno ceno zemeljskega plina kar do konca meseca marca 2018. Akciji »Poceni plin – pomlad 2017/1« se lahko do 31. marca 2017 pridružite novi gospodinjski odjemalci Poceni plina, ki pravočasno oddate izpolnjeno in podpisano Izjavo o sodelovanju. Pohitite in si zagotovite nizko ceno ogrevanja kar za celo leto!